Elfština

Názvy rastlín v elfskom jazyku

16. dubna 2009 v 22:25 | Eowyn
Na tejto stránke som našla veľa zaujímavostí medzi iným aj názvy rastlín/drevín/ kríkov/ a prišlo mi to také aktuálne keďže zajtra idem na Gardéniu, výstavu kvetín
DREVINY
Borovica - hórë

Breza -
versil,silwin
Buk -
neldor, neldorin, feren
Dub -
norno, nornë, palapaptë
Čerešňa -
aipio
Gaštan -
mavoisi
Hloh -
pinectar, ectar
Jedlý gaštan
- mavoisi tapatenda
Jedľa -
súcë
Mallorn -
malinornë
Platan -
mapalin
Vrba -
siquilissë

Kry

Cezmína - ercassë
Lieska - cottulë
Ostružina - piuca
Šípky - campin
Šípová ruža - campilossë
Zlatý dážď - lauremistë

Rastliny

chaluha - felpa
Konvalinka - quiquilla
mak - fumillo
Narcis - cancalë
Papraď - filquë
Pomaranč - culmarin
Rákosie - liscë
Ruža - lossë
tráva - selquë
Uhorka - colosta
Vres - oricon


A malý bonus=) našla som jedno veľmi pekné video, Riders of Rohan, veľmi dobré, až mi behali zimomriavky po chrbte=)) A ešte k tomu obsahuje jednu z mojich naj. scén, príchod rohanského vojska k obliehanému Gondoru...

Zámená

30. března 2007 v 18:37 | Arwen
ja, moje, môj - amin
ty, tvoj - lle
on - ro
jemu, jeho - ho
ona - re
jej - he
ono - ta
my, nám, náš - lye
vy, váš - llie
oni, ony - ron
im, ich - sen

Dni v týždni

30. března 2007 v 18:36 | Arwen06
PondělíElenya
ÚterýAnarya
StředaIsilya
ČtvrtekAlduya
PátekMenelya
SobotaValanya
NeděleËarenya

Rasy

30. března 2007 v 18:35 | Arwen06
ElfQuendë, Elda (vznešený elf)
KentaurRoccatan
TrpaslíkCasar, Nauco
SkřítekPicinauco
Půlčík, HobitPerino
PůlelfPerelda
ČlověkAtan
Ork, SkřetOrco

ostatné obecné frázy

9. března 2007 v 10:47 | Arwen06
Já nemluvím quenijskyÚquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny)Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přáníNés írenya
Až (tady) skončím/-eÍrë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnostTula, taranna matiën ar suciën
PříchodTullë
Hodně štěstíHost' alassë
Vem(-te) místoHara sinomë
Podrž mi toMapa sina nin
Jdu do postele (spát)Lelyan' fumien
Já to (ne-)chciLá merenyes
Mám žízeňNányë fauca
Jsem tvým služebníkemNányë lendur
Nemám zájemUmin tira
Našel jsem toUtúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad)Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvěSintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlatoFindesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdyTula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás)Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel!Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát)Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdciHarminyë annalyar indonyassë
Půjdu prvníLinnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvitMerenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu)Merenyë (limpë / miruvórë)
UstupujiLavanyë
Když si přeješ(-jete)Írë merelyë
(Je/Byla) to má vůle/mé přáníNés írenya
Pohledný / OšklivýVanima / Úvanima
Můj luk bude zpívat s tvým mečemQuinganya yolinuva macilelyanen
Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle)Írenya / Írelya
Děkuji ti (vám)Hantanyë len
To nebylo dobréÚmes mára
Bude toho dost (bude to stačit)Faryuvas
Nejlepší skřet je mrtvý skřetAmmára orco ná firin orco
Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunciAxor cotumolmavar ilcuvar anaressë
Porazíme je v bitvěUndulavuvalmet' mahtessë
Vítej, můj příteliMantúlië, nildonya
Vítej(-te) do mého obydlíMantúlië marnyanna
Zklamal(-i) jsi (jste) měQuellelyë ni
Tvoje (Vaše) volbaCilmelya

obecné príkazy

9. března 2007 v 10:37 | Arwen06
Slyš! Poslouchej!Lasta!
Nedělej to!Ava cárë!
Stůj! Přestaň!Hauta!
Otevři (se)!Panta!
Á! Našel jsem (to)!Yé! Utúvienye(s)!
Chvála!Laita!
Buď(-te) potichu (zticha)Nai quildë
Zůstaneme zdeMaruvalmë sinomë
Pojď(-te) semTula sinomë
Jdi (Jděte)Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohniTula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je)Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strachAva aista
Chraň(-te) jeVarna te
Pronásleduj(-te) (je / to)Roita (te / ta)
Dej(-te) mi toAnta ta nin
Jdi (Jděte) pryčAuta
Zmiz (-te)Heca
Následuj(-te) měHilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou)Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te)Alaca
Zabij(-te) (to / ho)Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor!Tira!
Nauč se svá kouzla (zde)Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tadyQuila sinome
Vezmi (Vezměte) si toMapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověstNyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi prvníLinna yesta

obecné zvolania

9. března 2007 v 10:31 | Arwen06
Ah! Ach!Ai!
Hle! Sláva!Aiya!
Konečně!Yallumë!
Hle, hory mého domova!Aiya, oronti márinyo!
Den přišel!Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel!Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí!Auta i lómë!
Den zas přijde!Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách!Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!)Yé!
Ano!Tancavë!
Ne!Lau!
Děkuji! Díky!Hanta!
Děkuji mnohokrát!Hanta rimbevë!
Je to past!Ta ná neuma!
Podívej(-te)!Ela!
Teď!Sí!
Ó!A!
Jdi (Jděte) pro to!Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)!Tapa (ta)!
To bolí!Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a plážeNai árë laireo caltuva falassinnar

obecné otázky

9. března 2007 v 10:29 | Arwen06
Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo?Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)?Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)?Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)?Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi?Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)?Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)?Vestalyë?
Mluvíš elfsky?Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat?Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)?Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)?Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho?Manen andave?
Jak?Manen?
Dlouhá cesta?Anda tië?
Půjdeme (na lov)?Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno?Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš?Ma tánalyë?
Co jsi říkal?Ma quentelyë?
Co (za to) chceš?Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal?Ma tannelyë?
Co je to?Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle?Ma ná sinat?
Co?Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)?Malúmë autalyë?
Kdy?Malúmë?
Odkud jsi (jste)?Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)?Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)?Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)?Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme?Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo?Mallo túles?
Kde je sraz?Massë ná omentië?
Kde?Massë?
Který?Ma?
Kdo je vůdce?Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)?Ma (ná / né) ta?
Kdo?Man?

Urážky

9. března 2007 v 8:33 | Arwen
Zbabělý(-í) pse (psi)Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel)Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel)Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka)Auta miquva orco
Nenávidím těTevinyë le
Naslouchej mému smíchuLasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusyÚvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba)Yondo lócion
Jsi otrokem své představivostiNályë mól nausëlyo
Hnusíš se miLe feuya nin
Jsi škaredýNályë úvanima
Tvá hlava je prázdnáCárelya ná ronta

rozlúčenia

9. března 2007 v 8:31 | Arwen06
Dobré větryMárë súli
SbohemNamárië
Nashledanou / Sbohem, do příštího setkáníNamárië, tenn' enomentielva
Uvidíme se...Tenn' enomentielva
Mnoho pozdravůRimbë ayali
Dobrý/-é/-ou (den / večer / noc)Mára (rë / undómë / lómë)
Úspěšný lovAlarwa raimë
Ať listy tvého stromu života nikdy nezhnědnouNai lassi cuilornelyava úlúmë hestuvar
Nechť se vítr opře do vašich plachetNai súlë súyuva lannilyannar
Ať jsou tvé stezky zelené a vánek do tvých zadNai tielyer nauvar laiquë ar hwesta aldamolyanna
Ať jsou tvé cesty zelené a zlatéNai tielyer nauvar laiquë ar laurië
Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu nespatříÓrenya nainuva tenn' encenuva le
Sladkou vodu a lehký smích do našeho příštího setkáníLissë nén ar moica lálë tenn' enomentielma (enomentielva - mezi dvěma lidmi)
Do příštího setkáníTenn' ento omentuva le
Až na potomTenn' ento

pozdravy

9. března 2007 v 8:30 | Arwen06
Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání dvou lidí)Elen síla lúmenn' omentielvo
Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání více lidí)Elen síla lúmenn' omentielmo
Dobrý/-é (den / ráno / večer)Mára (rë / arin / undómë)
Zdar! Sláva!Aiya!
Bylo to příliš dávnoNé yonta yárë
Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřitÓrenya linda cenwelyo
Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé)Nányë alassëa omentielvanen
Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí)Nányë alassëa omentielmanen
Vítej/te!Mantúlië!
Přátelé!Nildor! / Nildi!
 
 

Reklama